مکمل

پروتئین قدیمی با ورژن جدید

کازئین، پروتئین کند هضمی است و ایده ال برای استفاده هنگام شــب، در حالی که وی پروتئین تند هضمی اســت که بــرای پس از تمرین و ابتدای صبــح و همچنین با فواصل زمانی در طول روز مناسب است. به بیان ساده، وی مشــهور ترین و پر مصــرف ترین مکمل پروتئین برای عضله سازی است، در حالی که کازئین بیشتر با هدف آنتی کاتابولیک بودن مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از واژه «سریع» در مورد وی بر می گردد به مقدار زمانی که پروتئین برای متالویزه شدن کامل گوارش و جذب توسط بدن نیاز دارد.

این خصوصیات به این معنی است که استفاده از مکمل های وی بسرعت باعث افزایش سطوح آمینواســیدهای جریان خون می شــود و با توجه به مقدار بالای آمینواسیدهای شاخه دار (BSAA ها) و آمینواسیدهای ضروری(EAA ها)، بخصوص آمینواســید لیوســین که قابلیت آنابولیک بالایی دارد، تولید پروتیئن بیشتر در عضلات برای تقویت رشد و ترمیم بافت عضله را فراهم می کند.

از این رو پروتئین وی از نگاه خیلی ها بعنوان اســتاندارد طلایی در میان مکمل های پروتئینی بشــمار می آید. علاوه بر این، وی بســته به طعم و نوعی که انتخاب می کنید حاوی مقدار بســیار کمی چربی و کربوهیدرات است. در مقابل، کازئین با ســرعت بســیار کمتری نســبت به وی گــوارش مــی شــود.

از این رو آمینواســیدهای خود را در طــول زمانی طولانی تر در اختیار بدن قرار می دهد و مقدار یکنواختی از آمینواسیدها را وارد جریان خون می کند، پس همواره انتخاب خوبی بوده برای کسانی که راه ساده ای می خواهند برای مبارزه با کاتابولیســم عضله کــه در طول بی غذایی شــب رخ می دهد یا زمانی که فاصله زیادی بین وعده ها در طــول روز وجود دارد. اما ایــن پروتئین حاوی لیوســین کمتری از وی است و به این معنی است که برای کسب بهترین نتایج باید از هر دو این پروتئین ها در برنامه خود بهره بگیریم.

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

نسخه تازه، خصوصیات چشمگیر

اما نوع تازه تری از وی هم وارد بازار مصرف شده که خصوصیات تازه ای را در اختیار گذاشــته است.  وی میسلار راه کارآمدی را برای کاهش سرعت جذب پروتئین  ولی تنها در حدی که همچنان بتوان از خواص آنابولیک آن بهره مند شــد و همزمــان از مزیت طولانی تر شــدن جریان آمینواسیدها هم سود برد، مشابه آنچه کازئین در اختیار می گذارد.

در واقع وی میسلار نسخه تازه ای از وی است برای کســانی که بدنبال عضله سازی بیشــتر هستند. تولید کنندگان این نوع پروتئین، ترکیبی را به مصرف کنندگان عرضه کرده اند که علاوه بر در اختیار گذاشتن جریان یکنواختی از آمینواسیدها برای مصرف کنندگان، تجزیه عضلات را کاهش داده و توده عضلانی را تقویت کند.

بهترین

برای دستیابی به این نوع از وی، از تکنولوژی پلیمرسازی پیشرفته ای استفاده می شود که سایز ذرات پروتئین را به دو برابر سایز ذرات وی معمولی افزایش می دهد. این به نرخ گوارش کند تر منجر می شود، مشابه کازئین، در حالی که همچنــان ارزش غذایی پروتئین وی را در اختیار مصرف کننده می گذارد.

برای بیان علمی دقیق تر، پروتئین میسلاری که از پروتئین وی با کیفیتی تولید شده باشد، حاوی مقدار بالایی از آمینواسیدهای شاخه دار (BCAA ها) از جمله لیوســین است، در کنار سرعت هضمی آهســته.

 

 بطور متوسط یک پیمانه پروتئین وی میســلار حدود 2 و 7 دهم گرم لیوســین و مجموع 5 و 8 دهم گرم BCAA در اختیار مصرف کننده مــی گذارد.

مقدار بالای لیوسین به این معنی است که می تواند ســطح تولید پروتئین در عضلات را به مقدار بیشــتری افزایش داده و پتانسیل آنابولیک کلی بیشــتری را برای مدت زمانی طولانی تری باعث شود.

ورزشکاران رشته های مرتبط با بدنسازی، که جدیت بالایــی در تمرینات و پیگیری اهداف خود دارند، بطور مداوم برای مدیریت کل پروتئیــن دریافتی روزانه با این چالش روبرو هستند که بمنظور عضله سازی، چطــور و چه زمانی بایــد مقدار بالای وعده های غذایی و نوشیدنی های پروتئین را دریافت کنند.

به نظر می رسد این نوع تازه از پروتئین، پاســخی است به این نیاز، به این ترتیب که  پروتئین میسلار شرایط ایده الی را برای حفظ شــرایط آنابولیکدر طول روز فراهم می کند، بــدون اینکه فرد ناچار باشــد تعداد دفعات زیادی در طــول روز به مصرف نوشیدنی ها پروتئین بپردازد، و همزمان می تواند کاتابولیســم را نیز محدود کند.

این خصوصیت در واقع ترکیبی از بهترین مزایای وی و کازئین است. البته از آنجایی که این نوع پروتئین به تازگی عرضه شده، هنوز تحقیقات عملی چندانی در مورد آن انجام نشده که بتوان مقایسه دقیقی از کارایی آنرا در برابر وی پروتئین های معمول و کازئین ارائه کرد.

برچسب ها

فرشید نزاکتی

مربی بدنسازی، محقق، روزنامه نگار ورزشی و سردبیر سابق مجله تناسب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن